Riskhantering

Riskhantering inriktar sig på att minimera de negativa effekterna av osäkra händelser som kan förekomma, och som skulle kunna resultera i ändringar av säkerhet, hälsa, miljö, kvalitet, kostnad, tid eller t.ex. tekniska egenskaper hos system och produkter. Genom att fastställa ett systematiskt tillvägagångssätt för riskidentifiering, bedömning och behandling kan man förebygga och hantera osäkra händelser.

Vi har lång erfarenhet av riskhantering inom ett flertal områden. Vi hjälper till att planera och genomföra riskbedömningar för projekt, vid produktutveckling (FMEA) eller för t.ex., arbetsmiljö och vid CE-märkning av maskiner och andra produkter. Vill du ha mer information angående riskhantering, kontakta Kinnunen Consulting >>

 

RiskManagement