Kinnunen Consulting AB har ett partnerskapsavtal med SWECO Industry AB där vi utbyter kunskaper och resurser.

I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri. Läs mer på sweco.se