Referenser

Genomförda uppdrag

Ett urval av genomförda uppdrag


Kinnunen Consulting i samarbete med SWECO hjälper Stena Recycling och Stena Technoworld i Halmstad att riskbedöma och CE-märka maskinerna i Sveriges modernaste anläggning där återvinningsmaterial från hela samhället förädlas och blir resurser för nordisk industri. Läs mer om Produktsäkerhet >>

I samarbete med: 


Rustas nya högautomatiserade lager i Norrköping är en investering på 500 miljoner. Kinnunen Consulting har på uppdrag av Rusta genomfört säkerhets- och tekniska granskningar på utförandet av levererad utrustning. Läs mer om Produktsäkerhet >>


För Vestas genomförde Kinnunen Consulting en kartläggning av den finska lagstiftningen gällande inspektioner av vindkraftverk. Uppdraget resulterade i en matris som visar vilken lagstiftning och vilka krav som föreligger för inspektioner och med vilka intervaller de ska genomföras. Läs mer om Produktsäkerhet >>

xxxxxx