Corporate Social Responsibility

För Kinnunen Consulting är ansvarsfullt företagande en självklarhet.

Ansvarsfullt företagande

För Kinnunen Consulting är ansvarsfullt företagande en självklarhet.

Corporate Social Responsibility, CSR, är en del av vår DNA, och det gäller i alla dess delar; socialt, etiskt och miljömässigt. Det är viktigt för oss att även våra samarbetspartners och underleverantörer tar sitt ansvar inom dessa områden.


Vi hjälper till att förhindra och förebygga exploateringen av utsatta barn i Nepal.

Nepal är ett av de fattigaste och minst utvecklade länderna på jorden, här finns 2,6 miljoner barn mellan 5-14 år (de flesta flickor) som arbetar och över en miljon av dem går inte i skolan.

Många av barnen är utsatta och saknar rätten till överlevnad; rätten att utvecklas till fullo; rätten till skydd mot skadlig påverkan, sexuella övergrepp och exploatering; möjligheten att fullt ut delta i ett familjeliv eller ett normalt kulturellt och socialt liv.

Barnen på Chhahari kommer från byar på landsbygden i Nepal, oftast från svåra förhållanden och stor fattigdom. Många av barnen har inga föräldrar, de är antingen döda, de saknas eller de är för sjuka för att ta hand om sina barn. Barnen hamnar då i en utsatt position där de kan falla offer för människohandel och då behandlas som varor som säljs och köps och utnyttjas hänsynslöst, för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är ytterst vanligt att utsatta flickor och pojkar utnyttjas sexuellt, som billig arbetskraft, de adopteras bort eller tvingas tigga och begå stölder och andra brott.

Vi stödjer Transparent Aid att förhindra och förebygga exploateringen av utsatta barn i Nepal.

Klicka på logotypen för att läsa mer om Transparent Aid


Kinunnen Consulting skänker även årligen pengar till Nattvandrarna och hjälporganisationen Missing People.


Vi har också ett lokalt engagemang då vi i samarbete med IF Böljan, i Falkenberg anordnar fotbollsskolor i Nepal samt öppna fotbollsträningar i Falkenberg för alla; flyktingar, lokala, kvinnor och män, flickor och pojkar.