Kinnunen Consulting

Kunskap och ansvar

Kinnunen Consulting erbjuder tjänster inom processutveckling, projekt- och kvalitetsledning, riskhantering, CE-märkning, tekniska granskningar och rådgivning. Vi har långvarig erfarenhet från olika branscher som; bilindustrin, läkemedel- och medicinteknik, livsmedel, tillverkningsindustri, m.fl.

Kinnunen Consulting tillför kunskap och medverkar gärna tillsammans med kunden inom olika ansvarsområden i en organisation. Vi verkar för förbättring och rationalisering oavsett vad vi åtar oss och vårt mål för kunden är att det ska bli bättre och enklare oavsett det gäller verksamheten, genomförande av projekt eller den tekniska realiseringen av de system, produkter eller tjänster som sker i förtaget.

Genius is making complex ideas simple, not making simple ideas complex. Albert Einstein.