Livslängdsanalys

Publicerat av: Jari Kinnunen

Kinnunen Consulting i samarbete med SWECO hjälper företag inom sko- och konfektionsindustrin med livslängdsanalyser för maskinell utrustning.