Falk-El

Publicerat av: Jari Kinnunen

Kinnunen Consulting har för Falk-El upprättat en plan för systematiskt arbetsmiljöarbete som även omfattar en riskhanteringsplan och egenkontroller för el-installationer.