• Nya möjligheter skapar ökade utmaningar

    Komplexiteten i system och produkter skapade av oss människor ökar ständigt vilket medför nya möjligheter men också ökade utmaningar.

  • Minimera effekterna av osäkra händelser

    Ett systematiskt tillvägagångssätt för riskidentifiering, bedömning och behandling minimerar effekterna av osäkra händelser.

Nyheter

Falk-El

Kinnunen Consulting har för Falk-El upprättat en plan för systematiskt arbetsmiljöarbete som även omfattar en riskhanteringsplan och egenkontroller för el-installationer. Läs artikel

Livslängdsanalys

Kinnunen Consulting i samarbete med SWECO hjälper företag inom sko- och konfektionsindustrin med livslängdsanalyser för maskinell utrustning. Läs artikel
Stena

Stena

Kinnunen Consulting i samarbete med SWECO hjälper Stena Recycling och Stena Technoworld i Halmstad att riskbedöma och CE-märka maskinerna i Sveriges modernaste … Läs artikel
Vestas

Vestas

För Vestas genomför Kinnunen Consulting en kartläggning av den finska lagstiftningen gällande inspektioner av vindkraftverk. Läs artikel